หนังสือการกู้ยืมเงิน 10 ล้านบาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เผยแพร่ออกมา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลชี้แจงเหตุผลการกู้ยืม­เพราะไม่มีเงินมาบริหารสมาคม ส่วนดอกเบี้ยไม่เคยคิดจะเก็บจากสมาคม


Youtube : Thai PBS News

loading...